Tháng Mười 2021
Tháng Mười 2021
Sứ điệp của ĐTC Phanxicô nhân Ngày Giới trẻ TG lần thứ 36
By Admin | |
Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 36 sẽ được cử hành vào Chúa Nhật ngày 21/11/2021, lễ Chúa Ki-tô Vua vũ trụ. Trong Sứ điệp nhân Ngày này, có chủ đề: “Hãy trỗi dậy. Ta chọn ngươi làm chứng nhân về những điều ngươi đã thấy” (x. Cv 26,16), Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ làm chứng nhân cho Chúa Giê-su Ki-tô cách can đảm, theo gương thánh Phao-lô tông đồ.
Etiam eu velit dolor Clone
By tadmin | | 0 Comments |
There are many variations of passages of Lorem Ipsum available . But the majority have suffered alteration in some form.