Đừng Đánh Mất Hy Vọng
Đừng Đánh Mất Hy Vọng

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Chúa nhật 23 TN năm B, cử hành lúc 7:00 ngày 5-9-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà. ✔Link bài giảng: https://youtu.be/0MU114iqn5M ✔Link podcast: https://www.podbean.com/media/share/p... #bàigiảng #đứctgmgiusenguyễnnăng ✔Link thánh lễ: https://youtu.be/fxDIK0A73bc